Getxo Rugby Web

Bazkideen batzar orokor arruntetarako deialdia

Honen bidez, GETXO ERRUGBI TALDEKO bazkideei batzar orokor arruntera etortzeko dei egiten diegu, Fadurako hitzaldi aretoan 2017ko urriaren 4an egingo dena, 19:00etan lehenengo deialdian eta 19:30ean bigarren deialdian, ondoko gai hauek eztabaidatzeko helburuz:

Gai zerrenda:

Lehenengoa: Presidentearen txostena.

Bigarrena: 2017ko urtarrilaren 1ean hasitako eta 2017ko ekainaren 30ean amaitutako ekitaldiko kontuak onestea.

Hirugarrena: 2017ko uztailaren 1ean hasi zen eta 2018ko ekainaren 30ean amaituko den 2017/2018 ekitaldirako aurrekontua onestea.

Laugarrena: 2017-2021 proiektuaren sarrera.

Bosgarrena: Errugbiko zuzendariaren aurkezpena.

Seigarrena: Galde-eskeak.

Zazpigarrena: Batzar honetako akta onesteko bi bazkide izendatzea.

Eskatzen duten bazkideek Batzar Orokorrak onartzen dituen dokumentuak aztertzeko eta kopia bat eskuratzeko eskubidea izango dute.

Presidentea

Alberto Zubeldia Damborenea